Starnet GPS praćenje za sve
vrste vozila Vašeg
voznog parka.

Starnet GPS sistem omogućava auto-prevoznicima, vlasnicima
Rent-A-Car kompanija, taxi kompanijama, špedicijama i svim ostalim firmama optimalno iskorištavanje svog voznog parka,
bez obzir na vrstu vozila koja posjeduju.

Znate li gdje su Vaša vozila?
Gdje su bila?
Kuda idu?

Možete znati nakon dva jednostavna koraka.
Nakon što ugradimo GPS uređaj u vaša vozila, informacije o njihovom kretanju dostupne su Vam na bilo kom uređaju koji ima pristup internetu.

Informacije o Vašim vozilima
dostupne su Vam na bilo
kom uređaju koji ima
pristup internetu.

Podatke o trenutnim lokacijama vozila, istoriji njihovog kretanja možete dobiti na kompjuteru, tabletu ili smart telefonu...

Komunikacija sa vozačima, i rutiranje putem Garmin uređaja.

Povezivanje Starnet GPS sistema sa Garmin uređajem omogućava neograničenu i besplatnu dvosmjernu komunikaciju sa vozačima putem tekstualnih poruka, kao i slanje odredišta i ruta na koja vozač treba otići.

ŠTA JE GPS?

Globalni pozicioni sistem.

Globalni pozicioni sistem (Global Positioning System - GPS) je trenutno jedini potpuno funkcionalan globalni satelitski navigacioni sistem (Global Navigation Satellite System - GNSS). GPS se sastoji od 24 satelita raspoređenih u orbiti Zemlje, koji šalju radio signal na površinu Zemlje. GPS prijemnici na osnovu ovih radio signala mogu da odrede svoju tačnu poziciju - nadmorsku visinu, geografsku širinu i geografsku dužinu - na bilo kom mjestu na planeti, danju i noću, pri svim vremenskim uslovima.

Za određivanje geografske širine i geografske dužine dovoljna je vidljivost 3 satelita iz GPS sistema, a za određivanje i nadmorske visine GPS prijemnika neophodna je vidljivost minimalno 4 satelita. Naravno, što je veća vidljivost satelita u određenom trenutku, to je i preciznost pozicioniranja veća. Razvojem novih GPS uređaja i unapređenjem GPS sistema, iz dana u dan preciznost i pouzdanost pozicioniranja je sve veća.

GPS ima veliku primjenu kao globalni servis u raznim oblastima, u komercijalne i naučne svrhe: navigacija na moru, zemlji i u vazduhu, mapiranju zemljišta, pravljenju karata, određivanju tačnog vremena, otkrivanju zemljotresa i slično.
Pored pozicije, moguće je dobiti i informacije o brzini kretanja nosioca prijemnika i smjeru kretanja.

Ugradnjom GPS-a u putnička i transportna vozila omogućeno je vozačima određivanje pozicije u bilo kojem trenutku, ali i optimalno prolaženje kroz velike gradove, preusmjeravanjem saobraćaja da bi se izbjegle gužve i saobraćajne nesreće.
Sa GPS tehnologijom korisnici mogu znati poziciju vozila bilo gdje na površini Zemlje. Te informacije mogu biti korisne u smanjenju troškova i organizaciji transporta robe i usluga.