Starnet GPS praćenje za sve
vrste vozila Vašeg
voznog parka.

Starnet GPS sistem omogućava auto-prevoznicima, vlasnicima
Rent-A-Car kompanija, taxi kompanijama, špedicijama i svim ostalim firmama optimalno iskorištavanje svog voznog parka,
bez obzir na vrstu vozila koja posjeduju.

Znate li gdje su Vaša vozila?
Gdje su bila?
Kuda idu?

Možete znati nakon dva jednostavna koraka.
Nakon što ugradimo GPS uređaj u vaša vozila, informacije o njihovom kretanju dostupne su Vam na bilo kom uređaju koji ima pristup internetu.

Informacije o Vašim vozilima
dostupne su Vam na bilo
kom uređaju koji ima
pristup internetu.

Podatke o trenutnim lokacijama vozila, istoriji njihovog kretanja možete dobiti na kompjuteru, tabletu ili smart telefonu...

Komunikacija sa vozačima, i rutiranje putem Garmin uređaja.

Povezivanje Starnet GPS sistema sa Garmin uređajem omogućava neograničenu i besplatnu dvosmjernu komunikaciju sa vozačima putem tekstualnih poruka, kao i slanje odredišta i ruta na koja vozač treba otići.

Starnet GPS

Mogućnosti i karakteristike Starnet GPS sistema